CHEMPHARM Engineering, s.r.o.

CHEMPHARM Engineering, s.r.o.

Komplexní řešení pro vaše investiční záměry

Konzultace, projekty, realizace

O nás ...

Chempharm Enginnering, s.r.o. je společnost, která se zabývá inženýrskými, projektovými, konzultačními a realizačními službami v oblastech chemického, farmaceutického a potravinářského průmyslu, jakož i v souvisejícíh oblastech a oborech.

Společnost byla založena v roce 2010 třemi společníky s cílem vytěžit z předchozí dvacetileté praxe v oboru maximální a všetranný užitek pro všechny zúčastněné formou rozvíjení pozitivních zkušeností a jejich využití pro konkrétní případy s maximální mírou pružnosti a otevřenosti během všech fází investice.

Cílem společnosti je zajistit potenciálním klientům kompletní servis v rámci celé investice od přípravné fáze (studie, posudky, konzultace), přes projektovou přípravu (územní a stavební řízení včetně projednání na úřadech a prováděcí dokumentaci), přípravu vlastní realizace  (pomoc při výběr dodavatelů, časová koordinace investice), realizaci (koordinace jednotlivých dodavatalů, dozor na stavbě, kontrola nákladů, časové řízení stavby formou časového harmonogramu) až po fázi uvedení do provozu (komplexní zkoušky, zkušební provoz a kolaudační řízení).

Realizaci investice chápeme jako jednotný proces, vyžadující řízení jedním subjektem po celou dobu přípravy a realizace s přesně definovanou zodpvědností, pravomocemi a vazbami mezi jednotlivými účastníky a průbežným vyhodnocováním  postupu prací.

Za důležitou považujeme pečlivou a podrobnou přípravu, stejně jako závěrečné vyhodnocení celé ukončené akce, které může klientovi pomoci v rozhodovacích procesech pro jiné obchodní případy.